Ga naar de inhoud

De samenwerking met onze partners in de zorgketen

Bij Life & Mobility vinden we het belangrijk om iedereen mee te nemen in onze plannen en samen de duurzaamheid in de zorgketen te verbeteren. Om deze reden hebben we enkele stakeholders gevraagd om hun visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen te geven.

 

Cliënt Centraal

Mensen met een mobiliteitsbeperking toch zoveel mogelijk vrijheid bieden. Dat is waar we het allemaal voor doen. Daarom is de gebruiker van onze producten (de cliënt) altijd ons uitgangspunt. We stellen hem of haar maximaal centraal in alles wat we doen.  

Dan is het belangrijk dat we de cliënt goed kennen. Wie zijn deze mensen, wat doen ze graag en hoe kunnen we ze daarbij helpen? Welke rol spelen onze producten in hun dagelijks leven en wat moeten ze voor hen weer mogelijk maken?

Om deze behoefte op een gestructureerde manier in kaart te brengen, werken we met de ‘Cliënt Centraal’ methode. Deze is gebaseerd op het internationale ICF systeem, dat altijd uitgaat van het functioneren en de behoeften van de cliënt.  Daarbij kijken we naar de stoornis en beperking van de persoon én naar zijn of haar participatiebehoefte. We letten dus op wat de eindgebruiker zelf nog kan én wat hij/zij nog wil kunnen doen.

Op basis van het ICF systeem hebben we voor iedere gebruiker van onze producten een gebruikersprofiel ontwikkeld. Als we weten wat de cliënt nog kan en wil doen, weten we welke functie-eisen hij of zij aan onze producten stelt en wat daar de passende productoplossing bij is.  Zo vinden we voor ieder individu het juiste mobiliteitsproduct, passend bij zijn of haar behoeften.

Dat doen we niet alleen. Om de rolstoel- of scootmobielgebruiker zo goed mogelijk te helpen, werken we samen met flink wat geweldige partners.

Zorgkantoren en depothouders

Zo werken we nauw samen met zorgkantoren en depothouders. Door hun input kunnen we een assortiment aanbieden dat aansluit op de vraag vanuit de markt. De herinzetbaarheid van onze producten staat voorop. Met de depothouders ontwikkelen we multi-instelbare en individueel aanpasbare producten die inzetbaar zijn voor de lange termijn.

Dealers

Onze producten worden besteld bij een dealer. Door de dealer altijd op de hoogte te brengen van de functie-eisen die eindgebruikers stellen, zorgen we samen voor een up-to-date, passend portfolio. Tot slot betrekken we dealers en de technische dienst bij de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen door middel van co-creatie en gebruikersonderzoeken. 

Indiceerders

Om zicht te houden op alle functie-eisen die eindgebruikers aan onze producten stellen, werken we ook nauw samen met indiceerders zoals ergo- en fysiotherapeuten. Wij ondersteunen hen door middel van goede on- en offline productinformatie die is opgesteld aan de hand van het gebruikersprofiel van de cliënt. Onze productadviseurs staan altijd klaar met advies of complete producttrainingen. Helemaal in lijn met onze ‘cliënt-centraal-aanpak’.