Ga naar de inhoud

Jaarverslag 2021 | Life & Mobility
Circulariteit

Omdat we fabrikant zijn van medische hulpmiddelen is een groot deel van de milieu-impact toe te wijzen aan de productie van onderdelen. Door de hoge eisen op het gebied van kwaliteit gebruiken we hiervoor hoogwaardige materialen. Om de impact van deze materialen te verkleinen zijn we actief bezig met het sluiten van de materiaalkringloop. Oftewel: we gaan voor een circulaire economie.  

Een groot deel van deze circulaire economie speelt zich af in de volledige product-keten waarbij wij intensief samenwerken met poolhouders. Gebruikte producten worden teruggebracht naar het depot waarbij de herinzetbaarheid wordt bepaald. We nemen onze rolstoel de Roxx en de Solo Scootmobiel als uitgangspunt om het materiaalverbruik, de CO2-footrpint en de mogelijke kansen in kaart te brengen. Deze modellen zijn het meest representatief voor ons gehele productaanbod.  

De

Kerncijfers

22 gebruikers gemiddeld per rolstoel
15 jaar gemiddelde levensduur rolstoel
21,2 Kilo CO2-eq per gebruiker

Onze

doelen

Economische groei is pas duurzaam als we kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoord inzetten. En als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven. Daar zijn wij heel open en transparant in. Alleen met een gezonde bedrijfsvoering kunnen wij cliënten de ondersteuning bieden die ze nodig hebben. We gaan niet voor winst op de korte termijn, maar hebben een lange termijnvisie, waarbij we voor iedere cliënt de beste oplossing willen bieden. We vinden het belangrijk dat ook onze partners duurzaamheid hoog op hun agenda hebben staan. Zodat we binnen de gehele keten samenwerken aan een duurzame, circulaire economie.

Bekijk alle SDG’s