Ga naar de inhoud

Harmen Leskens over circulariteit

Een circulaire economie in 2050, dat is de ambitie van de Nederlandse overheid. En dat betekent dat alle Nederlandse producenten hun producten zó moeten fabriceren, dat er na gebruik weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. De markt voor rolstoelen loopt hierin voorop, weet Harmen Leskens, CTO bij Life & Mobility. “Als het gaat om circulariteit, werken we nauw samen met alle partners in de keten. We zijn haast één grote organisatie.”

Als CTO is Harmen verantwoordelijk voor de technische tak binnen Life & Mobility. “In de praktijk houdt dat in dat ik me bezighoud met productmanagement, productontwikkeling, marketingcommunicatie en mvo. Daarom ben ik ook nauw betrokken bij alles wat circulariteit aangaat.” En dat is nogal wat. Want in de Nederlandse markt voor rolstoelen wordt zeer veel hergebruikt, maar liefst 85 procent. “Dat is extreem hoog, ten opzichte van andere landen.”, legt Harmen uit. 

Intensieve samenwerking

Hoe komt het dat Nederland zo hoog scoort op het gebied van hergebruik? Omdat we in Nederland werken op basis van een systeem, dat de levensduur van rolstoelen zo lang mogelijk rekt. “Een rolstoel gaat hier wel twintig jaar mee. De gemiddelde gebruiksduur van een gebruiker is zeven maanden, wat betekent dat iedere stoel wel 25 gebruikers heeft. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten alle partners in de keten nauw met elkaar samenwerken. De stoelen worden betaald door de zorgverzekeraars, van ons belastinggeld. Zij stellen eisen aan de depothouders, waar alle niet-gebruikte stoelen liggen opgeslagen. Bijvoorbeeld dat van de hele voorraad maximaal tien procent nieuw is en dus negentig procent hergebruikt. Om daaraan te kunnen voldoen, moet de depothouder samenwerken met de fabrikant, ons dus. Wij moeten de stoelen zó fabriceren, dat ze voor langere tijd van nut zijn voor meerdere gebruikers.” 

75 procent CO2-besparing

Productontwikkeling met het oog op hergebruik dus. Mooi voorbeeld hiervan is het Newton-zitsysteem. “Bij de ontwikkeling van dit systeem hebben we vanaf fase één circulariteit als uitgangspunt genomen. De stoffering en de kussens gaan vrij kort mee om hygiënische redenen. Maar de kunststof schaal gaat veel langer mee. Alle onderdelen hebben een andere levensduur, dus moet het systeem zó worden ontworpen, dat ieder onderdeel makkelijk verwijderd en vervangen kan worden en het systeem als geheel langer meegaat. Dat levert een forse CO2-besparing op van wel 75 procent.” 

“Bij de ontwikkeling van dit systeem hebben we vanaf fase één circulariteit als uitgangspunt genomen." Harmen

Daar ligt onze ambitie

Circulair produceren betekent ook meer investeren in kwaliteit. “Hoe hoger de kwaliteit, hoe langer de levensduur en hoe vaker iets kan worden hergebruikt. Die hogere kwaliteitsstandaarden kosten op de korte termijn geld. Maar op de lange termijn levert het veel financieel voordeel op, omdat je minder produceert. Onze overheid is bereid te investeren in dit systeem, maar in veel andere landen is dat niet zo. Zij kijken jaloers naar ons land. We zouden dit systeem dan ook graag willen uitrollen in het buitenland, misschien wel door zélf als investeerder naar voren te stappen. Daar ligt onze ambitie. Dit artikel kan daar een mooie eerste stap van zijn.” 

Klik hier voor Circulariteit in ons Mvo jaarverslag.