Ga naar de inhoud

Verantwoording

Bij Life & Mobility houden we focus op de Code of Conduct. Dit is een gedragscode die nader invulling geeft aan een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en de partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over de aanschaf en/of de toepassing daarvan. 

In het teken van transparantie vind je in dit hoofdstuk ook de afbakening van de gebruikte cijfers en een overzicht van alle relevante certificeringen. 

Dit is het eerste MVO-jaarverslag van Life & Mobility. Om dit mogelijk te maken hebben we samengewerkt met verschillende partijen: de Milieubarometer, Trees for All en Siza. Meer informatie over deze partijen vind je op deze pagina. 

Onze
Kansen in 2023

In 2023 hebben we ons eerste MVOjaarverslag gepubliceerd. In de toekomst willen we het jaarverslag nog verder uitbreiden en transparant zijn over alle ontwikkelingen rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de Life & Mobility groep. Ons doel is om vanuit onze rol als fabrikant met een langere termijnvisie bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame zorgketen.