Ga naar de inhoud

Samenwerkende partijen

Om dit verslag mogelijk te maken hebben we met enkele externe partijen samengewerkt die we graag willen toelichten.

Milieubarometer

De Milieubarometer is een zeer gebruiksvriendelijk online monitoringsinstrument. Met de Milieubarometer beantwoorden wij vragen rondom milieu en duurzaamheid zelf. Met de Milieubarometer kunnen we onder andere onze CO2-voetafdruk berekenen, nulmetingen maken, doelen monitoren, actielijsten en communicatie over duurzaamheid opstellen. Door alle afdelingen binnen Life & Mobility toegang te geven tot de Milieubarometer en per kwartaal een update van alle cijfers op te vragen per afdeling, blijven de cijfers compleet en up-to-date. 

Trees for All

Trees for All bestaat al ruim 20 jaar. Deze stichting plant bossen in binnen- en buitenland voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. Ze hebben een CBF-erkenning en ANBI-status. Het CBF toetst of zij als erkend goed doel aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Zo zijn wij ervan verzekerd dat onze donatie bijdraagt aan een betere wereld en dat Trees for All betrouwbaar is. 

Bomen en bossen spelen een cruciale rol in het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit. Zonder bomen is er geen leven. Daarom planten we wereldwijd nieuwe bossen, herstellen we gedegradeerde bossen en maken we mensen bewust van het belang van deze bomen. Aan de andere kant van de wereld, maar ook dicht bij huis. Zo dragen we bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden voor iedereen. 

Siza 

Life & Mobility vindt het belangrijk om iedereen in de maatschappij te betrekken en hebben daarbij een vaste samenwerking met Siza Arnhem de Buitenplaats. Bij de Buitenplaats werken mensen met een beperking. Ze worden begeleid door deskundige vakmensen zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen in hun vak. Door de gedrevenheid van deze mensen en de goede begeleiding, zijn al de geleverde en gemaakte producten van hoge kwaliteit. Zo is Life & Mobility bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met het Atelier van de Buitenplaats. Zij hebben voor ons pluchen knuffels gemaakt in de vorm van een Kameleon. Kinderen die een nieuwe elektrische Kameleon rolstoel ontvangen krijgen deze knuffel cadeau. Bekijk hier de video van deze mooie samenwerking.