Ga naar de inhoud

SDG

Bij Life & Mobility commiteren wij ons aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Binnen Life & Mobility focussen we ons op enkele SDG-doelen. Deze zijn intern opgenomen in ons 3-jarenplan: de Roadmap.

Wat zijn SDG’s?

SDG’s zijn vastgesteld als de nieuwe, mondiale duurzame-ontwikkelings-agenda voor 2030. Ze helpen organisaties invulling te geven aan duurzaamheid. We richten ons op de SDG’s waarmee ons bedrijf de meeste impact maakt. Zo dragen we bij aan het oplossen van wereldwijde problemen rondom armoede, gezondheid, ongelijkheid, klimaatverandering, vrede en gerechtigheid. Goed voor de wereld én goed voor Life & Mobility. Want hiermee verkleinen we de risico’s, verlagen we de kosten en vergroten we het vertrouwen in onze organisatie. En dat leidt mogelijk tot meer groei. Organisaties die werken met SDG’s spreken wereldwijd dezelfde taal, kunnen zich eenvoudiger tot elkaar vergelijken en sluiten gemakkelijker partnerschappen.

SDG doel 3: Goede gezondheid en welzijn

We hechten veel waarde aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, zorgprofessionals en partners. We focussen ons met name op een prettige werksfeer, de ontwikkeling van onze medewerkers en partners én het bevorderen van een gezonde leefstijl. Ook zorgen we voor een veilige werkomgeving, ontwikkelen we producten die altijd voldoen aan de gestelde normen én delen we onze kennis met anderen.

SDG doel 5: Gendergelijkheid

We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt bij ons. Iedereen is gelijk; niemand mag het gevoel hebben anders behandeld te worden. Daarom is dit een belangrijk speerpunt bij HR en MT. En nemen we meerdere maatregelingen en voorzieningen om dit doel te realiseren, zowel intern als extern.

SDG doel 8: Waardering werk en economische groei

Economische groei is pas duurzaam als we kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoord inzetten. En als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven. Daar zijn wij heel open en transparant in. Alleen met een gezonde bedrijfsvoering kunnen wij cliënten de ondersteuning bieden die ze nodig hebben. We gaan niet voor winst op de korte termijn, maar hebben een lange termijnvisie, waarbij we voor iedere cliënt de beste oplossing willen bieden.

SDG doel 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

We zijn sterk afhankelijk van een goede infrastructuur. Daarom dragen wij ook hier ons steentje bij. We hebben veel aandacht voor het woon- en werkverkeer van medewerkers en ons goederentransport. We zijn constant op zoek naar de meest efficiënte manieren om deze te verduurzamen. De afdelingen facilitair, productie en logistiek hebben hier dadelijks mee te maken.

SDG doel 12: Verantwoorde productie en consumptie

Veel van onze projecten gaan over efficiënt gebruik van grondstoffen en halffabricaten. Daar zetten we ons voor in met de hele keten. Zo verkleinen we de CO2 footprint en verminderen we onze afhankelijkheid van bepaalde grondstoffen. Onze collega’s van de afdelingen Development, Product Management en Inkoop zijn zich elke dag bewust van de impact die onze keuzes en handelingen hebben.

SDG doel 13: Klimaatactie

We streven naar een minimale negatieve impact op het milieu door onze bedrijfsactiviteiten. Wij richten ons op continue vermindering van onze energie- en CO2-uitstoot. Onder andere door het Corporate Sustainability Reporting Directive van de Europese Unie te volgen. Ook committeren we ons aan de klimaatdoelen van Parijs door de richtlijnen van het Science Based Target te volgen.

SDG doel 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

We vinden het belangrijk dat ook onze partners duurzaamheid hoog op hun agenda hebben staan. Zodat we binnen de gehele keten samenwerken aan een duurzame, circulaire economie.