Ga naar de inhoud

Mvo, van ondergeschoven kindje naar strategische pijler

“We moeten iets doen met mvo.” Dit is in elke organisatie wel ’s een keer geroepen door management of directie. Heel mooi, maar als mvo een moetje wordt, dan ga je er geen echte impact mee maken, weet Jurgen Terhorst. Als kwaliteitsmanager en KAM-coördinator bij Life & Mobility heeft Jurgen een belangrijke rol gespeeld in het opzetten en uitbouwen van het mvo-beleid van Life & Mobility. “Trots op het feit dat we de mvo-gedachte echt tussen de oren hebben gekregen van veel mensen.” 

Toen Jurgen in dienst kwam in 2016 was mvo nog een beetje een ondergeschoven kindje. “Er was toen wel een environment team, dat hier en daar wat acties uitzette, zoals het scheiden van afval, maar mvo had nog niet de aandacht die het nu heeft.”, legt Jurgen uit. Daar kwam verandering in toen mvo een serieuze plek moest krijgen in de bedrijfsstrategie. “Twee jaar geleden hebben we van mvo één van de acht pijlers binnen onze strategie gemaakt. Mvo begint nu echt te leven in de organisatie. Er zit een team op van mensen die vanuit intrinsieke motivatie met mvo aan de slag willen gaan. Daar hoor ikzelf ook bij.”

“Twee jaar geleden hebben we van mvo één van de acht pijlers binnen onze strategie gemaakt." - Jurgen Terhorst

Mvo gaat over veel meer

Voordat Jurgen en zijn team aan de slag gingen, is eerst goed gekeken naar wat mvo nou precies inhoudt. “Vijf jaar geleden waren we alleen bezig met milieuvriendelijke maatregelen, maar mvo gaat over veel meer, ook over bijvoorbeeld transparantie en goed werkgeverschap. Om daar grip op te krijgen, zijn we gestart met de mvo-prestatieladder; een soort leidraad die inzicht geeft in alle relevante thema’s om op te pakken. Wij richten ons nu op vijf thema’s: transparantie en communicatie, veiligheid en gezondheid, minimaliseren van het energieverbruik, goed werkgeverschap en duurzaam materiaalgebruik. Daar koppelen we doelstellingen aan, op basis waarvan we allerlei projecten initiëren. Zo zijn we veel gerichter bezig met mvo.”

“Zo mogen we ons inmiddels CO2-neutraal noemen, op basis van reductie en compensatie.”

En daar zijn we trots op!

Van TL naar led

En zo heeft mvo de afgelopen jaren sprongen vooruit gemaakt. Al was het in het begin lastig om sommige plannen ‘van papier’ te krijgen. “We hebben wat moeite met het concreet maken van plannen, waardoor we soms te lang blijven praten in plaats van actie ondernemen. Dus hebben we een extern bureau in de arm genomen dat ons hierbij helpt. Eén van de eerste projecten die daarmee van de grond zijn gekomen, is de transitie van TL-verlichting naar led-verlichting in de magazijnen en in de productie. Een heel mooi resultaat, waar we achteraf ook even bij stil hebben gestaan met z’n allen. We hebben alle collega’s een led-lamp cadeau gedaan, zodat ze thuis óók aan de slag kunnen met vervangen. Een mooie manier om successen te vieren.”

CO2-neutraal 
Inmiddels loopt er veel meer op het gebied van mvo: “We zijn bezig met de aanschaf van zonnepanelen en een warmtepomp, we kopen groene stroom in, we proberen ons transport te verduurzamen, we willen onze collega’s stimuleren met de fiets te komen: we kijken op alle fronten waar winst te behalen valt en zijn daarover met alle disciplines in gesprek. Dat heeft al geleid tot mooie resultaten. Zo mogen we ons inmiddels CO2-neutraal noemen, op basis van reductie en compensatie. We zijn gestart met doorlopende reduceerprojecten en wat we zelf niet kunnen reduceren, compenseren we.”

Mooie ambities

Jurgen kijkt met gepaste trots terug op alles wat er tot nu toe is bereikt op het gebied van mvo. Wat hem het meest trots maakt? “Vooral dat we met een kleine club de mvo-gedachte hebben ingebed in de bedrijfsstrategie.” Mooie ambities voor de toekomst zijn er ook nog genoeg. “Wat mij heel mooi lijkt, is om te werken op basis van zogenaamde science based targets. Dat zijn wetenschappelijk berekende targets die individuele organisaties moeten halen om landelijke of internationale doelen te kunnen bereiken. Zo stelt het VN-klimaatakkoord als doel om de opwarming van de aarde tot onder de 2 graden te houden. Met science based targets weten we wat wij als Life & Mobility moeten doen om dat doel te bereiken. Uiteindelijk ben je dan het best bezig.”

Klik hier voor CO2-neutraal in ons Mvo jaarverslag.