Ga naar de inhoud

CO2-compensatie project

Samenwerking Trees For All

De CO2-uitstoot van Life & Mobility wordt gecompenseerd via een gecertificeerd buitenlands bosproject van Trees for All. De impact op sociaal, economisch en ecologisch gebied wordt gemonitord en gecontroleerd. Wanneer Life & Mobility dit compenseert, ontvangt Life & Mobility een persoonlijk bewijs van compensatie. Bij Life & Mobility komen we op een totaal uit van: €16 * 509 ton = €814.400 aan compensatie. Daarmee zijn wij CO2-neutraal. We hebben hierbij gekozen om het project in Bolivia te ondersteunen omdat dit project streeft naar ‘decent work and economic growth’, dat zijn kernwaardes die wij ook in onze eigen SDG’s nastreven. 

Over het Bolivia project

Trees For All helpt met het Bolivia project boeren overstappen op duurzame boslandbouw (agroforestry). Dit is een alternatief voor traditionele landbouw en veeteelt waarbij veel bos verloren gaat. De boeren krijgen ondersteuning om inheemse bomen te planten, in combinatie met koffie, cacao en andere gewassen. Zo herstellen we gedegradeerde gronden en zorgen we ervoor dat het land weer vruchtbaar wordt. Hierdoor kunnen mensen in het gebied blijven wonen en keren allerlei plant- en diersoorten terug. Bovendien zorgt de boslandbouw voor betere inkomsten voor de boeren. Zo draagt dit project bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit én betere leefomstandigheden! Meer informatie: Duurzame land- en bosbouw in Bolivia | Trees for All