Ga naar de inhoud

Grondstoffenverbruik Roxx

De Roxx is de rolstoel met het hoogste verkoopvolume in het manuele portfolio van Life & Mobility. Daarmee is de milieu-impact van de Roxx representatief voor onze andere manuele rolstoelen. Voor het berekenen van het gewicht en de CO2-equivalent is de meest gangbare configuratie genomen. 

Specificatie van de gebruikte materialen.  

Het totaalgewicht van de Roxx is +/- 37 kg.

Gewicht

Materiaalsoort

Specificatie van de CO2-equivalent per materiaal.  

De CO2-equivalent in kg is berekend door de materiaalgewichten te vermenigvuldigen met de daarvoor vastgestelde waarden uit de ‘Granta Edupack database’. De waarden in deze database zijn berekend op basis van het hele productieproces om tot 1 kg materiaal in een eindproduct te komen. Bijvoorbeeld bij kunststof: het winnen van olie, de raffinage tot de basiskunststof en vervolgens de verwerking tot het kunststof eindproduct. De totale waarde van 1 Roxx à 37 kilo grondstof is 218 kg CO2-eq. 

Materiaal

CO2-equivalent

Gedurende de gebruiksperiode van 15 jaar wordt een Roxx gemiddeld door 22 cliënten gebruikt. Gedurende deze periode worden de Newton kussendelen en overige slijtdelen, zoals banden, remmen en armleuningen vervangen op basis van functionele afschrijvingscriteria. Deze criteria zijn gezamenlijk met de depothouder en fabrikant vastgesteld. De totale CO2-eq gedurende een periode van 15 jaar komt neer op 466 kg CO2. De opbouw is weergegeven in de tabel hieronder. 

Onderdeel Gebruik CO2 kg Factor CO2 over 15 jaar
Frame 15 jaar 157,6 1 157,6
Newton delen 2 jaar 31,53 7 220,71
Remmen 5 jaar 1,9 3 5,7
Armleggers 5 jaar 3,79 3 11,37
Banden 5 jaar 23,51 3 70,53
Totaal 218,33 465,91

Conclusie 

Door de samenwerking in de WLZ markt dragen we bij aan een significante verlaging van de CO2-eq per gebruiker. In dit ‘pooling-system’ heeft Life & Mobility een belangrijke bijdrage door hoogwaardige circulaire producten te leveren. Hiermee is het eindresultaat dat de CO2-footprint van een stoel per gebruiker is gereduceerd van 218 kilo CO2, tot 21.2 kilo CO2 per gebruiker. Een reductie van 90%!