Ga naar de inhoud

Sociaal ondernemen

PSO-certificering 

Life & Mobility draagt bij aan goede arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.   

In 2021 hebben we onderzocht in hoeverre Life & Mobility sociaal onderneemt volgens de PSO-certificering: de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dit instrument geeft inzicht in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO-groep omvat collega’s uit bijvoorbeeld de participatiewet, collega’s met een WOA/WIA/WAZ of WAJONG uitkering of collega’s met een BBL/BOL niveau 1 t/m 4, die voor een werkervaringsplaats of een stage werken. Meer informatie over de PSO vind je op: www.pso-nederland.nl  

De PSO-certificering kent vier prestatieniveaus; de aspirant-status, trede 1, trede 2 en trede 3. Hierbij wordt op bedrijfsniveau de verhouding in kaart gebracht tussen het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het totale aantal werkzame medewerkers.  

In 2021 bedroeg de voorlopige PSO-score van Life & Mobility: boven de norm voor trede 2

In 2021 bedroeg de voorlopige PSO-score van Life & Mobility: boven de norm voor trede 2. 
Met de bijbehorende tekst: Volgens de opgave scoort Life & Mobility ruim bovengemiddeld wat betreft de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan de PSO-doelgroep. Dit betekent: Er zijn (in)direct meer personen uit de PSO-doelgroep werkzaam bij uw organisatie, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse met minstens één werkende uit de PSO-doelgroep.