Ga naar de inhoud
CO2-reductie projecten

Elektriciteit

Er zijn veel maatregelen die we kunnen nemen om elektriciteitsverbruik te reduceren. Als eerste hebben we onze grijze stroom omgezet in groene stroom (vanaf 2022). Dit is geen directe reductie, maar zorgt wel voor een enorme daling van CO2-uitstoot. 

Doordat het verbruik wordt geregistreerd, zien we dat we het afgelopen jaar een hogere afname van stroom hebben gehad ten opzichte van eerdere jaren. We zijn op dit moment aan het onderzoeken wat hiervan de oorzaak is. Daarnaast zien we dat ongeveer 24% van ons stroomverbruik ‘s nachts plaatsvindt.  

Afgelopen jaar hebben we in de operationele en logistieke hallen alle TL-lampen vervangen door led-lampen. Dit is de eerste elektriciteitsreductie die reeds is ingezet. Deze reductie is zichtbaar in de cijfers van 2022. 

Goederentransport

Het goederenvervoer heeft een grote impact op de CO2-uitstoot. Hier valt winst te behalen. We kunnen dit vervoer verdelen in lucht-, zee- en wegtransport. Het luchttransport proberen we altijd al tot een minimum te beperken omdat deze vorm van transport erg kostbaar is. Het zeetransport daarentegen gebruiken we volop. We zijn op dit moment in gesprek met een aanbieder om voor deze vorm van transport de CO2-uitstoot direct te compenseren en beperken. Bijvoorbeeld middels het gebruik van biologische brandstof. 

Brandstof en warmte

We zien dat we beduidend meer gas zijn gaan gebruiken het afgelopen jaar. Dit is een reden geweest om de registratie van ons verbruik te verbeteren. Door de standen maandelijks te controleren zien we sneller wat ons verbruik is en krijgen we inzichtelijk of er stijgingen of dalingen plaatsvinden. 

Afvalbeheersing

Bij Life & Mobility vinden we dat afvalreductie voor afvalrecycling moet gaan. Daarom worden het karton en de plastic zakken waarin nieuwe producten worden geleverd op de afdeling Logistiek hergebruikt. Daarnaast vind je bij Life & Mobility overal blauwe bakken, die als tijdelijke verpakkingen worden gebruikt. Dit noemen we ook wel roulatiebakken. Onderdelen worden hierin gesorteerd, vervoerd en opgeslagen.  

Enkele producten die we wel ter recycling aanbieden zijn: piepschuim, koffieprut en plasticfolie. Ook wordt onze bedrijfskleding door Groenendijk ingezameld en hergebruikt. Daarnaast hebben we zelf een collega die dekens naait van bepaalde oude kledingstukken.

Afgelopen jaar hebben we in de operatie en logistiek alle TL-lampen vervangen door led-lampen. Dit is de eerste elektriciteitsreductie die reeds is doorgezet.