Ga naar de inhoud

CO2-impact

Science based target

We rapporteren zo uitvoerig over ons CO2-verbruik omdat we de richtlijnen van het Science Based Target volgen. Dat zijn op de wetenschap gebaseerde richtlijnen die organisaties helpen hun uitstoot te verminderen, volgens de klimaatdoelen van Parijs. De doelen waar we ons aan hebben gecommitteerd.

Dat betekent dat onze reduceerprojecten erop zijn gericht om de opwarming van de aarde ónder de 1,5 graden te houden. Wat inhoudt dat onze uitstoot in 2050 klimaatneutraal moet zijn. In aanloop ernaartoe richten we ons op de middellange termijndoelstelling: iedere 10 jaar een reductie van 50 procent CO2. En uit onze rapportages van de Milieubarometer blijkt dat we voorlopen op schema.

CO2-uitstoot

In samenwerking met Milieubarometer houden wij binnen Life & Mobility ons verbruik van water, energie en brandstof bij. Hier werken alle afdelingen aan mee, zoals Facilitair, Inkoop, Logistiek en Productie. Doordat het verbruik van een jaar inzichtelijk is, is het mogelijk om de daarbij horende CO2-uitstoot te berekenen. In onderstaande staafdiagram is de CO2-uitstoot van Life & Mobility te zien van het jaar 2022 en 2021.

Opvallende veranderingen

Bovenstaande staafdiagram geeft de CO2-uitstoot van Life & Mobility weer over het jaar 2022 en 2021. De meest opvallende veranderingen lichten we hieronder toe.

 

Daling ‘Overige CO2-bronnen’

Overige CO2-bronnen bestaan onder andere uit keten-emissies, waaronder het goederenvervoer van onze transporteurs. In die laatste cijfers zien we voornamelijk een sterke daling. Deze daling is te verklaren doordat de cijfers van 2021 bestaan uit schattingen van deze uitstoot. In 2022 zijn we kritischer geweest op de opgegeven waardes waardoor we een representatiever beeld krijgen van deze keten-emissie cijfers, die dus procentueel lager liggen.

 

Stijging ‘Elektriciteit’ 

In 2022 is onze elektriciteit-verbruik procentueel gestegen ten opzichte van 2021. Deze stijging kunnen we verklaren doordat er in 2022 een nieuwe klimaatinstallatie is geïnstalleerd. We zijn dit jaar druk bezig geweest om hiervoor de optimale afstelling te bepalen. Wat in 2022 dus nog iets hoger uitvalt. Daarentegen zijn we in 2022 overgestapt van TL-verlichting naar ledverlichting. Relatieve cijfers laten zien dat dit heeft gezorgd voor een significante daling van het elektriciteitsverbruik.

CO2-footprint

CO2-parameter CO2-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 422.687 kWh 0,523 kg CO2 / kWh 221 ton CO2
Waarvan groene stroom
(ongespecifieerd)
427.821 kWh 0 kg CO2 / kWh 0 ton CO2
Waarvan voor opladen
voertuigen
(groen conform CO2-PL)
0 kWh 0 kg CO2 / kWh 0 ton CO2
Waarvan voor opladen
voertuigen
(grijze stroom)
0 kWh 0 kg CO2 / kWh 0 ton CO2
Subtotaal 221 ton CO2
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 29.750 m3 2,09 kg CO2 / m3 62 ton CO2
Subtotaal 62 ton CO2
Water & afvalwater
Drinkwater 1.060 m3 0,298 kg CO2 / m3 0,316 ton CO2
Afvalwater 1.062 m3
huishoudelijk
0,678 kg CO2 / m3 0,720 ton CO2
Subtotaal 1,04 ton CO2
Emissies
Oplosmiddelen 64,6 liter 7,20 kg CO2 / liter 0,465 ton CO2
Koudemiddel - R410a 0 kg 0 kg CO2 / liter 0 ton CO2
Menggas Argon/CO2 85/15% 200 liter
(200 bar)
0,0590 kg CO2 / liter 0,0118 ton CO2
Subtotaal 0,0724 ton CO2
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 23.212
personenkm
0,0150 kg CO2 /
personenkm
0,348 ton CO2
Fiets en lopen 97.502 km 0 kg CO2 /
personenkm
0 ton CO2
Personenwagen in km 643.549 km 0,193 kg CO2 /
personenkm
124 ton CO2
Subtotaal 125 ton CO2
Zakelijk verkeer
Gedeclareerde km privé auto's 53.353 km 0,195 kg CO2 / km 10,3 ton CO2
Personenwagen (in liters) benzine 15.176 liter 2,78 kg CO2 / liter 42,2 ton CO2
Personenwagen (in liters) diesel 10.067 liter 3,26 kg CO2 / liter 32,8 ton CO2
Bestelwagen (in liters) diesel 0 liter 0 kg CO2 / liter 0 ton CO2
Vliegtuig Europa (700-2500 km) 13.348
personenkm
0,172 kg CO2 /
personenkm
2,30 ton CO2
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) 23.550
personenkm
0,157 kg CO2 /
personenkm
3,70 ton CO2
Subtotaal 91,4 ton CO2
Goederenvervoer
Bestelwagen (in liters) diesel 2.819 liter 3,26 kg CO2 / liter 9,20 ton CO2
Uitbesteed wegtransport
(per container km)
9.771 TEU
km
1,27 kg CO2 / TEU km 12,4 ton CO2
Zeevaart (container) 1.092.905 TEU
km
0,126 kg CO2 / TEU km 138 ton CO2
Subtotaal 169 ton CO2
Overige ketenemissies
Goederenvervoer (weg) Kuster 114 ton CO2 1.000 kg CO2 / ton CO2 114 ton CO2
Goederenvervoer (weg) Dachser 12,6 ton CO2 1.000 kg CO2 / ton CO2 12,6 ton CO2
Goederenvervoer (weg) Rabelink 50 ton CO2 1.000 kg CO2 / ton CO2 50 ton CO2
176 ton CO2
CO2-uitstoot 846 ton CO2
CO2-parameter CO2-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 427.776 kWh 0,556 kg CO2 / kWh 238 ton CO2
Waarvan groene stroom
(ongespecifieerd)
0 kWh 0 kg CO2 / kWh 0 ton CO2
Waarvan voor opladen
voertuigen
(groen conform CO2-PL)
0 kWh 0 kg CO2 / kWh 0 ton CO2
Waarvan voor opladen
voertuigen
(grijze stroom)
0 kWh -0,556 kg CO2 / kWh 0 ton CO2
Subtotaal 238 ton CO2
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 49.814 m3 1,88 kg CO2 / m3 93,8 ton CO2
Subtotaal 93,8 ton CO2
Water & afvalwater
Drinkwater 521 m3 0,298 kg CO2 / m3 0,155 ton CO2
Afvalwater 521 m3
huishoudelijk
0,678 kg CO2 / m3 0,353 ton CO2
Subtotaal 0,509 ton CO2
Emissies
Oplosmiddelen 8,00 liter 7,20 kg CO2 / liter 0,0576 ton CO2
Menggas Argon/CO2 85/15% 250 liter
(200 bar)
0,0590 kg CO2 / liter 0,0148 ton CO2
Subtotaal 0,0724 ton CO2
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 8.432
personenkm
0,0150 kg CO2 /
personenkm
0,126 ton CO2
Fiets en lopen 676.950 km 0 kg CO2 /
personenkm
0 ton CO2
Personenwagen in km 724.062 km 0,195 kg CO2 /
personenkm
141 ton CO2
Subtotaal 141 ton CO2
Zakelijk verkeer
Gedeclareerde km privé auto's 5.000 km 0,195 kg CO2 / km 0,975 ton CO2
Personenwagen (in liters) benzine 12.500 liter 2,78 kg CO2 / liter 34,8 ton CO2
Personenwagen (in liters) diesel 12.500 liter 3,26 kg CO2 / liter 40,8 ton CO2
Bestelwagen (in liters) diesel 3.000 liter 3,26 kg CO2 / liter 9,79 ton CO2
Vliegtuig Europa (700-2500 km) 25.000
personenkm
0,200 kg CO2 /
personenkm
5,00 ton CO2
Subtotaal 91,3 ton CO2
Goederenvervoer
Bestelwagen (in liters) diesel 2.506 liter 3,26 kg CO2 / liter 8,17 ton CO2
Uitbesteed wegtransport
(per container km)
13.000 TEU
km
1,27 kg CO2 / TEU km 16,5 ton CO2
Zeevaart (container) 1.245.000 TEU
km
0,126 kg CO2 / TEU km 157 ton CO2
Subtotaal 181,667 ton CO2

Cijfers algemeen

2020 2021 2022
Electriciteit bedrijfspand
Percentage nacht- of dalverbruik elektriciteit % 23,9 24,2 25,8
Elektriciteitsverbruik (informatieplicht) kWh 359.785 427.776 422.687
Brandstof & warmte & koude
Aardag eq.verbruik (informatieplicht) m3 gas eq. 32.075 49.814 29.750
Energie voor verwarming per gebouwinhoud m3 gas eq./m3 0,274 0,426 0,254
Water & afvalwater
VE per m3 waterinkoop (afvalwatercoëfficient) VE/m3 0,023 0,023 0,0230
Afval
Afvalscheiding % 67,9 64,3 66,2
Percentage ongesorteerd bedrijfsafval % 32,1 35,7 33,8
Afval per omzet ton kg/ton € 0,352 0,259 0,227
Afval totaal ton kg 150 112 123
Percentage gevaarlijk afval % 1,34 0,519 0,799
Percentage papierafval % 43,8 47,9 54,6
Vervoer
Aandeel OV, fiets en lopen in woon-werkverkeer % 48,4 48,6 15,8
Aandeel autokilomters in woonwerk-verkeer % 51,6 51,4 84,2
Aandeel elektrische autokm in zakelijke autokm %
CO2 en Compensatie
Totale CO2 emissie ton CO2 698 1.049 846
Totale CO2 emissie per omzet ton CO2/ton € 1,64 2,09 1,57
CO2-compensatie ton CO2 0 -1.042 -847
CO2-balans (uitstoot min compensatie) ton CO2 698 6,69 -0,431
Totale CO2 emissie vertaald naar autokilometer Rondjes om de evenaar 89,3 134 109

*Bron: Milieubarometer