Ga naar de inhoud

Pooling systeem van mobiliteitsproducten in de WLZ
(Wet Langdurige Zorg)
 

Een belangrijk deel van de rolstoelen van Life & Mobility wordt ingezet in revalidatiecentra, verzorgings- of verpleeghuizen, voor mensen die gedurende de hele dag intensieve zorg nodig hebben. Deze doelgroep bestaat voor een groot deel uit oudere mensen die de rolstoel gemiddeld minder dan een jaar gebruiken. Om deze doelgroep een passende en duurzame oplossing te kunnen bieden is in Nederland het ‘pooling-systeem’ ontwikkeld.

De rolstoel wordt minder dan een jaar gebruikt door één gebruiker

Binnen dit systeem staat de gebruiker van de rolstoel centraal. Bij elke nieuwe aanvraag voor een rolstoel wordt eerst gekeken of er een geschikte rolstoel in het depot beschikbaar is. Deze wordt aangepast op basis van de individuele wensen en behoeften van de betreffende cliënt. Ook wordt er een kwaliteitscheck gedaan, waardoor de hulpmiddelen op een veilige manier steeds opnieuw kunnen worden ingezet. Via een gedefinieerd indicatieproces en een centraal depot wordt hiermee een passende en adequate rolstoel geboden voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt. 

Vanuit een circulair perspectief ziet dit er als volgt uit:  

Uitleg bij de illustratie:  

Iedereen binnen de keten neemt een ‘pijl’ voor zijn rekening. 

  • De dealer is verantwoordelijk voor het onderhoud en aanpassingen aan de rolstoel  
  • Het depot doet de keuring en opbouw van de rolstoel bij een herinzet 
  • De fabrikant voegt bruikbare onderdelen toe aan het productieproces (herfabricage) 
  • Producenten van onderdelen recyclen de grondstoffen van afgekeurde onderdelen